Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Víno z Velkých Pavlovic, z.s., IČO: 270 09 378, se sídlem Horňanského 1040/1, Velké Pavlovice, 691 06 (správce webu), jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679).

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro zasílání novinek e-mailem uchováváme v databázi vaši e-mailovou adresu.

V případě e-shopu potřebujeme znát údaje potřebné k administraci objednávky, tedy jméno objednatele příp. firmu, adresu, e-mail, kontaktní telefon a příp. IČ a DIČ.

K čemu údaje slouží?

E-mail u newsletteru zpracováváme za účely zasílání novinek a konaných akcí e-mailem.

U e-shopu pro efektivní vyřízení a administraci objednávek e-shopu příp. pro další účely v souladu s oprávněným zájmem. Dále jsou nutné pro řádné vystavení účetních a daňových dokladů v souladu s příslušnými předpisy.

Možnost vymazání osobních údajů z naší databáze

U zasílání novinek e-mailem je možné učinit zrušení odběru zasláním e-mailu s příslušnou žádostí.

Pokud si přejete vymazat vaše údaje z databáze e-shopu, je možno zaslat příslušnou žádost na e-mail info@vinozvelkychpavlovic.cz. V tom případě budou vaše údaje vymazány z databáze našeho webu. V souladu s příslušným předpisy budou zachovány po nezbytně nutnou dobu v našem účetnictví.

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

- Správa uživatelských účtů ke službám (odběr novinek/newsletteru) - do doby odhlášení z odběru.

- E-shop – po dobu nezbytnou pro uchování dle účetních a daňových předpisů, tedy 10 let.

Mohu nějak zjistit, jaké osobní údaje má správce osobních údajů o mé osobě, příp. údaje opravit?

Ano, stačí, když se na nás obrátíte s jakýmkoliv dotazem či požadavkem, a to buď prostřednictvím e-mailu info@vinozvelkychpavlovic.cz

Předávání údajů třetím stranám

Žádné z uvedených údajů neposkytujeme třetí straně a používáme je pouze pro výše uvedené účely.

Používání cookies

Na našem webu nepracujeme s používáním cookies pro reklamní a marketingové účely.

Ve Velkých Pavlovicích dne 29.8.2022

Cookies settings switcher