O nás

Vážené dámy a pánové, vážení milovníci vína,

dovolte mi, abych Vám představil spolek vinařů s názvem Víno z Velkých Pavlovic. Jedná se o otevřený spolek registrovaných vinařů, kteří zpracovávají hrozny z katastru obce Velké Pavlovice. Spolek vznikl jako reakce na již vzniklé podobné spolky na Moravě a uvědomění si, že společnými kroky má náš vinař větší šanci uspět na trhu. Naším posláním je dělat dobré jméno vínu s velkopavlovickým původem, podporovat prodej takového kvalitního vína, ale také spolupracovat v oblasti výroby. V každém případě spolek především v dnešní době musí sloužit jako prostor k řešení aktuálních problémů velkopavlovického vinaře. A věřte, není jich málo.

Víno z Velkých Pavlovic dnes sdružuje většinu malých a středních vinařů tohoto města. Má 16 členů s celkovým objemem výroby přes 400 tis. litrů vína.

Osobně bych si přál, aby vinařství každého člena vzkvétalo, a abychom i v dnešní velmi konkurenční době dokázali navázat na rodinné dědictví, které po našich předcích přebíráme. A nakonec, aby Víno z Velkých Pavlovic budovalo svůj věhlas a tak přispívalo k zachování malebnosti města jako tradičního výrobce kvalitního vína. Konečně přijďte se přesvědčit sami. Srdečně Vás zveme do Velkých Pavlovic, do našich sklepů.

Lubomír Zborovský
vinař ze spolku Víno z Velkých Pavlovic

Společná fotografie členů

Historie vinařství ve Velkých Pavlovicích

První vinice vysadili na jižní Moravě v prvním století našeho letopočtu římští legionáři. Značný rozvět zaznamenalo vinohradnictví s příchodem křesťanství v 9. století. Pro Velké Pavlovice je významný letopočet 1252. Z toho roku pochází písemná zmínka o tom, že Boček z Obřan obdaroval žďárský klášter třetinou výnosů z vinic v Pavlovicích. První zmínka o kvalitním červeném víně z Pavlovic je z roku 1586, kdy olomoucký biskup Stanislav Pavlovský posílá fůru vína do Prahy panu hofmistrovi za přímluvu u císaře. Vinice se pěstovaly v tratích, které se nazývají Hora, z němčiny Berg. Z minulosti jsou známy tyto viniční hory: Stará hora, Novosady, Bedřiška, Lizniperky, Išperky, Vysoký, Šavlenky, Poštory, Kamence, Krefty, Hantály, Čecháryzle, Hluboký, Vintrlík, ‚Za Dvorem, Soudný, Ostrovce, Radlice, Nové horky. Rozkvět vinohradnictví a vinařství ukončila 30-ti letá válka. Rozloha vinic postupně klesala až na necelých 100 ha koncem 19. století, kdy se objevili zavlečení škůdci – mšička. Na povznesení a zvelebení vinic byla založena v roce 1901 Státní zemská révová školka. Hlavní zásluhu na jejím vzniku měl řídící učitel Václav Alois Horňanský. Ve Velkých Pavlovicích byly vyšlechtěny Ing. Josefem Veverkou odrůdy Pálava a Aurelius a Ing. Jaroslavem Horákem odrůda André. V roce 2005 bylo ve Velkých Pavlovicích registrováno 400 ha vinic. Půdy ve viničních horách v katastru města obsahují hodně hořčíku a proto se ideálně hodí pro pěstování odrůd s modrými hrozny na výrobu červených vín.

 

Cookies settings switcher