Svatomartinské otevřené sklepy 2022

Naši milí přátelé a příznivci velkopavlovických vín,
akci Svatomartinské otevřené sklepy 2022 připravujeme a doufáme, že se v hojném počtu zúčastníte!
Stávající situace si však žádá určité změny a opatření!
Prodej a výdej vstupenek bude pouze v sobotu 13. listopadu v upraveném čase 8.00 - 15.00 hod!!!
Při vstupu do Městského úřadu, kde bude výdej a prodej vstupenek, je třeba se prokázat několika možnými způsoby:
1. Aplikací "Tečka" či platným certifikátem o očkování 
2. PCR testem, ne starším 72 hodin
3. Potvrzení o prodělané nemoci (180 dnů od projevené pozitivity)
4. Antigenním testem, ne starším 24 hodin (potvrzení z laboratoře, či od lékaře) - test (který si návštěvník sklepů může přinést) bude možno absolvovat i na místě prodeje, před Městským úřadem V. Pavlovice, pod dohledem pověřené osoby!
Test bude možno zakoupit i na testovacím místě za cenu 100 Kč, taktéž před Městským úřadem V. Pavlovice
 
TOUTO, JEDNOU Z VÝŠE UVEDENÝCH MOŽNOSTÍ, SE MUSÍ PROUKÁZAT KAŽDÝ ÚČASTNÍM AKCE SVATOMARTINSKÉ OTEVŘENÉ SKLEPY!!!
Ve vnitřních prostorách je povinností nosit ochranu úst (rouška, respirátor)
Program:
- Slavnostní zahájení Sv. Martinem a bohyněmi vína
- Přehlídka traktorů - před Městským úřadem - 11.00 hod
Doprovodný program:
Sokolovna Velké Pavlovice - 19.00 - 24.00 - beseda u cimbálu s doprovodným programem
Vstupné 150 Kč